Гроші

Array

Вексельний обіг.

Вексель починає циркулювати на ринку, виконуючи такі функції грошей, як засіб обігу і як засіб платежу.

Завдяки таким властивостям вексель зменшує потребу в грошах, значно прискорює оборот товарів оскільки вирішує проблему взаєморозрахунків (покриття боргів) між товаровиробниками.

Фактор безумовності платежу, серйозні наслідки протесту підкреслюють перевагу векселя над іншими формами боргових зобовязань.

Обіг векселів можна показати на такому прикладі. Припустимо, що три господарські організації "А", "Б" і "В" повязані між собою виробничим процесом. Фірма "В" постачальник сировини і матеріалів для фірми "Б", яка виготовляє готовий продукт і продає його фірмі "А". Кругообіг платіжних засобів у цьому господарському обороті передбачає виникнення двох зобовязань: фірма "Б" має заплатити фірмі "В" за поставлені матеріали, а фірма "А" фірмі "Б" за поставлену готову продукцію. Якщо фірма "А" тимчасово неспроможна заплатити фірмі "Б" то й остання не виконає своїх зобовязань перед фірмою "В". Це може привести до винекнення ланцюгу неплатежів. Проте такому розвиткові подій може запобігти комерційний вексель, насамперед переказний. Він дає змогу звести два (або більше) зобовязання до одного, врегулювати платежі з допомогою комерційного кредиту.

У нашому прикладі оборот переказного векселя буде мати такий вигляд (схема 1).

Операція 1. Фірма "Б" трасант відправляє фірмі "А" трасту разом з товаром і предявлений на неї вексель. До моменту акцептування цей вексель називається тратою.

Операція 2. Фірма "А" повинна акцептувати (підписати) вексель тобто дати згоду на його оплату. Підписавши вексель, боржник тим самим зобовязується своєчасно сплатити свої борги. Потім фірма "А" трасат пересилає акцептований вексель фірмі "Б" трасанту.

Операція 3. Фірма "Б" трасант переакзує вексель фірмі "В" ремітенту. Цей переказ векселя використовується для погашення заборгованості фірми "Б" перед своїм кредитором фірмою "В". Це значить, що в кінцевому підсумку фірма "А" повинна заплатити Згідно векселя фірмі "В", обходячи свого безпосереднього кредитора фірму "Б". Таким чином, фірма "А" стає зобовязаною не фірмі "Б", а фірмі "В", в той час як фірма "Б" позбавляється як кредиторської так і дебіторської заборгованості.

Операція 4.1. Фірма "В" власник переказного векселя повинна предявити вексель у визначений строк до оплати. У разі платежу вексель погашається і виключається з подальшого обігу. Із сказаного випливає, що при предявленні переказного векселя залучені не дві, як це має місце при простому векселі, а не менше трьох сторін.