Вексель в платіжному обороті > Протест векселів

Гроші

Array

Протест векселів

Протест може бути поданий згідно правових норм. Протест векселя це офіційний документ, оформлений на спеціальному аркуші, в якому зазначено відповідно невиконане зобовязання за векселем.

Протест може бути здійснений у разі неакцепту або неплатежу. Така відмова повинна бути засвідчена відповідним документом.

Власник векселя повинен сповістити свого індосанта і векселедавця пронеакцепт або про неплатіж, або, у разі застереження "оборот без витрат", за днем предявлення. Кожний індосант повинен протягом двох робочих днів, наступних за днем одержання ним повідомлення сповістити свого індосанта про одержане ним повідомлення із зазначенням найменувань і адрес тих, хто надіслав попередні повідомлення і так далі, аж до векселедавця (схема 2). Таке повідомлення отримало назву нотифікації. Нотифікація складається довільної форми. Єдина мета її як можна скоріше повідомити трасанта та осіб, які зробили на векселі передаточні написи.

В тому разі, якщо хто-небудь з індосантів не вказав своєї адреси, або вказав її нерозбірливо, то достатньо, щоб повідомлення було надіслано тому індосанту, який йому передує. Той, хто не надішле повідомлення у зазначений строк, не втрачає свого права він несе відповідальність за збиток, який може спричинитися через його недбалість, з тим однак, що розмір відшкодування не може перевищити суми переказного векселя.

Векселедавець, індосант або аваліст можуть через включення у документ і надписаного застереження "оборот без витрат", "без протесту" або будь-якого іншого рівнозначного застереження звільнити власника векселя від учинення (для здійснення його прав регресу) протесту в неакцепті або у неплатежі. Це застереження не звільняє власника векселя ні від предявлення переказного векселя у встановлені строки, ні від надписання повідомлення. За недотримання строків несе відповідальність той, хто посилається на цю обставину у суперечці з власником векселів.

Якщо застереження включене векселедавцем, то воно має силу щодо всіх осіб, які підписали вексель; якщо воно включене індосантом або авалістом, то воно має силу лише щодо нього самого. І якщо власник векселя здійснює опротестування, то витрати, повязані з опротестуванням, покладаються на нього. Якщо застереження виходить від індосанта або від аваліста, то витрати щодо опротестування можуть бути відшкодовані за рахунок всіх осіб, які поставили свої підписи.

Векселедержатель може обернути свій позов проти індосантів, векселедавця та інших зобовязаних осіб.