Вексель в платіжному обороті > Настання терміну платежу

Гроші

Array

Настання терміну платежу

При настанні терміну платежу:

якщо платіж не був здійснений;

навіть раніше настання строку платежу:

1) якщо мала місце повна або часткова відмова від акцепту;

2) у разі неспроможності платника, незалежно від того, акцептував він вексель чи ні, у разі припинення ним платежів, навіть якщо ця обставина не була встановлена судом, або у разі безрезультатного обернення стягнення на його майно;

3) у разі неспроможності векселедавця за векселем, який не підлягає акцепту.

Відмова в акцепті або в платежі повинна бути засвідчена актом, складеним у прилюдному порядку (протест у неакцепті або в неплатежі).

Векселедержатель може вимагати від того, кому він предявляє позов:

1) суму переказного векселя, неакцептовану або неоплачену, з відсотками, якщо вони були обумовлені;

2) відсотки, в розмірі шести, від дня строку платежу;

3) витрати, повязані з протестом, з пересиланням повідомлення, а також інші витрати;

4) пеню, в розмірі трьох відсотків, від дня строку платежу.

Якщо позов предявляється до настання строку платежу, то з вексельної суми утримуються облікові відсотки. Ці облікові відсотки обчислюються згідно з офіційною обліковою ставкою (банківською ставкою), яка існує у місці проживання векселедержателя на день предявлення позову.

Той, хто оплатив переказний вексель, може вимагати від відповідальних перед ним осіб:

1) всю сплачену ним суму;

2) відсотки на вказану суму, обчислені в розмірі шести, починаючи з того дня, коли він здійснив платіж;

3) витрати, яких він зазнав.

Кожна зобовязана особа, якій предявили або можуть предявити позов, може вимагати вручення їй, проти оплати, переказного векселя з опротестуванням і з розпискою у платежі.

Кожний індосант, який оплатив переказний вексель, може закреслити свій індосамент і наступних за ним індосантів.

У разі здійснення регресу після часткового акцепту той, хто сплачує суму, на яку вексель не був акцептований, може вимагати відмітки цього платежу на векселі і видачі йому в тому розписки.

Векселедержатель зобовязаний, крім того, передати йому засвідчену копію з векселя і акт протесту для того, щоб він міг здійснити наступний регрес.

Кожна особа, яка має право предявити позов, може, оскільки не обумовлене інше, одержати платіж за допомогою нового векселя (зворотної тратти)* , виданого на строк за предявленням на одну з відповідальних перед ним осіб, з платежем за місцем проживання цієї особи.