Вексель в платіжному обороті > Можливості використання векселя

Гроші

Array

Можливості використання векселя

У практиці вексельного обігу існує три можливості використання векселя:

1) власник зберігає вексель у своєму активі до наступлення строку платежу і особисто предявляє його до оплати;

2) власник векселя замість грошей використовує вексель, протягом строку дії для погашення власних грошових зобовязань;

3) власник векселя може продати його до наступлення строку платежу банку, тобто врахувати вексель. Але банк заплатить йому неповну суму, що зазначена на векселі, а утримає з вексельної суми відповідний процент. При цьому банк бере на себе вексельні зобовязання.

Операція 4.2. Більш ймовірним є другий варіант, коли власник векселя використовує вексель для погашення грошових зобовязань своїм кредиторам. Наприклад, фірма "В" заборгувала фірмі "Г". Так само фірма "Г" може передати вексель своєму кредитору і т. д. І таких розрахунків за допомогою одного векселя може бути ще багато. Але для подальшого обігу векселя необхідна письмова заява фірми "В" на зворотній стороні векселя про передачу прав за векселем до фірми "Г". Такий напис називається індосаментом.

Операція 5. Власник векселя фірма "Г" (якщо не передбачено інше) повинна предявити переказний вексель до платежу або в день, коли він має бути оплачений, або в один із двох наступних робочих днів. Платник фірма "А" може, оплачуючи вексель, вимагати, щоб він був вручений йому власником векселя з розпискою в одержанні платежу. Таким чном вексель погашається і виключається з обігу. Але погашення векселя не завжди здійснюється у такій формі. Для власників векселів було би дуже накладно постійно предявляти векселі до оплати, особливо в різних містах. На практиці існує можливість за декілька днів до строку погашення передати вексель банку з дорученням здійснити платіж.

Якщо вексель своєчасно предявлений для оплати, а боржник неспроможний оплатити його, то кредитор може предявити претензії індосаторам і трасанту. Але предявлення вимог цим особам можливо тільки при умові, що після відмови боржника погасити вексель кредитор своєчасно із дотриманням відповідних правил висунув проти боржника протест. Якщо це не зроблено, то власник векселя втрачає право на фінансові претензії до індосаментів, векселедавця і поручителя векселя.

Організація вексельного обігу передбачає безумовне дотримання вексельної дисципліни, зокрема, з допомогою таких правових норм як: акцепт, індосамент, аваль та протест векселів.