Вексель в платіжному обороті > Доміциляція векселів

Гроші

Array

Доміциляція векселів

Доміциляцією є призначення платником за векселем будь-якої третьої особи, а такі векселі доміцильованими.

При доміциляції векселедержатель або доміциліат робить на лицьовому боці векселя напис "Доміцильований" або "Платник (особа)". Цей напис завіряється підписом доміциліата.

Доміциліатом може виступати будь-яка юридична особа, що відповідно до чинного законодавства є субєктом вексельних відносин в Україні. Поряд з тим найбільшого поширення ця операція набула в банківській сфері, а іншими підприємствами практично не виконується.

Банки здійснюють доміциляцію векселів на підставі договору з векселедавцем (за простим векселем), платником або трасантом (за переказним векселем).

При здійсненні операції доміциляції платник за векселем бронює певну суму коштів для оплати векселя на окремому рахунку в банку, з якого банк здійснює оплату векселя при предявленні його векселедержателем. Банк сплачує вексель лише за умови наявності на окремому рахунку повної суми коштів, необхідних для оплати векселя.

Після укладення угоди про доміциляцію платник має перерахувати кошти у розмірі, достатньому для погашення векселя, на балансовий рахунок банку №911 "Розрахунки банків за доміцильованими векселями" у строки, що визначені цією угодою.

Предявлення до акцепту доміцильованого переказного векселя має бути здійснене в присутності представника банку-доміциліата або через цей банк.