Гроші

Array

Акцепт векселів

Особливе значення у вексельному обороті належить акцепту.

Вексель може до настання строку платежу бути предявлений власником векселя або навіть просто особою, в якої вексель знаходиться, для акцепту платнику за місцем його проживання. У векселі векселедавець може обумовити, що вексель повинен бути предявлений до акцепту з визначенням або без визначення строку. Векселі, що підлягають оплаті у визначений строк від предявлення мають бути предявлені до акцепту протягом одного року від дня їх видачі. Векселедавець може скоротити цей останній строк або обумовити більш тривалий строк. Ці терміни можуть бути скорочені індосантами.

Акцепт прийняття до платежу векселя, виражене письмово на лицевій стороні векселя звичайно упоперек тексту словами "акцептований" або "прийнятий до платежу", із зазначенням підпису особи, яка приймає вексель (акцептанта). Простий підпис платника, зроблений на лицевій стороні векселя, має силу акцепту.

Акцепт має бути простим і нічим не обумовленим, однак платник може обмежити частиною суми. Будь-яка інша зміна, здійснена акцептом у змісті переказного векселя, рівнозначна відмові в акцепті. Однак акцептант відповідає згідно із змістом свого акцепту. Платник через акцепт бере зобовязання оплатити вексель в строк. У разі неплатежу власник векселя, навіть якщо він є векселедавцем, має проти акцептанта прямий позов, який грунтується на Положенні про векселі. Відмова трасата у прийнятті векселя до оплати повинна бути засвідчена встановленим порядком протесту.