Вексель в платіжному обороті > Інкасування векселів

Гроші

Array

Інкасування векселів

Банк за домовленістю з клієнтом-векселедержателем може взяти на себе зобовязання здійснити передачу векселя від боржника до кредитора, здійснити предявлення векселя боржнику для акцепту, для оплати, опротестувати вексель у разі неакцепту, недатування акцепту або неоплати векселя.

Операція інкасування здійснюється на підставі договору, що укладається між банком і векселедержателем.

У разі необхідності скористатись послугами ще одного банку (що обслуговує контрагента векселедержателя) банк, що уклав договір на інкасування векселя, має додатково укласти договір з тим банком, послуги якого будуть потрібні для надання (предявлення) векселя визначеній особі, або використовувати банківську установу з власної мережі.

Основний зміст інкасових операцій з векселями полягає у тому, що банки в даній ситуації виконують доручення власників векселів і беруть на себе відповідальність за предявлення векселів у строк платнику і одержання належних платежів. Якщо платіж надійде, вексель повернеться боржнику. У разі ненадходження платежу, вексель повертається його власнику, але з опротестуванням неплатежу.

Вексель передається для інкасування з написом про передоручення на імя банку, який ставиться на його звороті у вигляді "Сплатіть за наказом... банку. Валюта на інкасо" і засвідчується підписом власника векселя. Прийнявши на інкасо векселі, банк зобовязаний своєчасно переслати їх за місцем платежу і поставити до відома платника про надходження документів на інкасо. При неодержанні платежу за векселем банк зобовязаний подати його на опротестування від імені довірителя (або по його вимозі повернути неоплачений вексель), а також повідомити його про виконання інкасових операцій. Отже, роль банку в даній ситуації зводиться лише до точного виконання інструкцій клієнта-власника векселя одержати належний за векселем платіж у визначений термін і передати його власнику векселя тобто банк виконує роль комісіонера.

Операції з векселями банк здійснює від свого імені, але за рахунок і в інтересах комітента (клієнта). За здійснення інкасо банк отримує комісійну винагороду, розмір якої визначається Радою банку самостійно. Комерційні банки приймають для інкасування векселі з оплатою в тих місцях, де є установи банків. Для здійснення комісійних операцій комітенти представляють в банк заяву, де крім просьби прийняти на комісію векселі для отримання платежу, вказується строк платежу, найменування платників, їх адреса, імя протестанта, загальне число і сума векселів.

За виконання доручення щодо інкасування векселів банк має право на:

А) відшкодування витрат за відправку та отримання векселів і одержання платежу, коли платіж за векселем необхідно одержати в іншому місці;

Б) винагороду (комісію) за виконання доручення.

Банк не несе відповідальності:

А) за втрату векселів на пошті, несвоєчасне одержання їх у місці платежу з вини пошти;

Б) за упущення або недоліки, допущені нотаріусом (судовим виконавцем) при опротестуванні;

В) за незалежні від банку обставини, які можуть привести до невигідних для комітента операцій.