Гроші

Array

Попит на гроші

По-перше, зростання динаміки цін залишає незмінним реальний попит на гроші, викликаючи при цьму пропорційне збільшення попиту на номінальні грошові залишки;

По-друге, зростання альтернативної вартості збереження грошей зменшує попит на реальні грошові залишки;

По-третє, більш високий рівень реальних доходів збільшує попит на реальні грошові залишки.

Ці три аспекти попиту на гроші вважаються важливим напрямком проведення монетарної політики.

У заключенні можна підкреслити, що основні погляди сучасних монетаристів про трансмісію грошово-кредитної політики зводяться:

Приріст грошової маси Приріст номінального доходу = звязок прямий

Швидкість обігу грошей повинна бути незмінною (constant)

Виробництво не залежне від грошової політики

Грошова політика повязана тільки з інфляцією

Пропозиція грошей відбувається екзогенно (автономно)

Державна інтервенція в господарство небажана

Ціль постійний низький темп зростання грошей і цін відповідно до обсягів ВВП.

Кейнсіанські теорії

Приріст грошей ® Приріст доходу = звязок непрямий

Гроші процентні ставки інветиції виробництво

Зміна цін = інституційна залежність

Державна інтервенція = необхідна

Цілі = ріст виробництва, занятість, позиція міжнародного платіжного балансу.