Вексель в платіжному обороті > Гроші та інфляція > Показники вимірювання інфляції

Гроші

Array

Показники вимірювання інфляції

Інфляція не лише відображає у своєму розвитку динаміку цін, а й вімірюється останньою. Розміри інфляції можна визначити за допомогою таких показників: індексу вартості життя, індексу купівельної спроможності та індексів інфляції.

Розрахунок динаміки цін (вартості життя) у звітному році визначається за формулою Ласпейреса:

P1 * q0

Ip = * 100, (1)

P0 * q0

Де p0 ціни в базісному році;

Q0 вага у базісному році;

P1 ціни у звітному році;

Індекс вартості життя враховує основні втрати населення від підвищення цін, більш широко характеризує динаміку цін, а значить купівельну спроможність грошей. Справді, якщо Ip = 2, то це означає, що в цілому ціни зросли за певний період у два рази, а значить у два рази знизилась купівельна спроможність грошової одиниці. Показник купівельної спроможності величина обернена до індекса вартості життя і розраховується за формулою:

1

Купівельна спроможність = (2) рівень цін

рівень цін підвищується купівельна спроможність падає;

рівень цін падає купівельна спроможність збільшується

Наприклад. Індекс вартості життя за пять років збільшився на 120,7%. Отже, динаміка купівельної спроможності складає:

120,7

К = 1 : = 100 : 120,7 = 0,8285.

100

Це означає, що 100 доларів базисного року через пять років у звітному році їх вартість становитиме лише 82,85 долара, тобто купівельна спроможність долара внаслідок зростання цін знизилась за 5 років на 17,15%.

Для вимірювання інфляції обчислюють темп інфляції приріст цін у відсотках. Динаміку індексу цін можна обчислити за формулою:

Ip1

Ip = , (3)

Ip0

Де Ip0 рівень індексу цін у базисному році;

Ip1 рівень індексу цін у звітному році.

Наприклад. індекс цін збільшився від 120 до 132.

Динаміка індексу цін:

132

Ip = * 100 100 = 10%,

120

120

А динаміка купівельної спроможності = * 100 100 = 9,1%

132

Збільшення індексу цін (вартості життя) на 10% чи на 12 пунктів означає, що купівельна спроможність грошей зменшилась на 9,1%.

Щоб не втратити своїх клієнтів, залучити інвестора навіть у період інфляції до співпраці банк повинен враховувати річний темп інфляції при нарахуванні процентів, визначені річної процентної ставки.